اطلاعات لحظه‌ای: 1400/03/29
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,508 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,491 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/29
کل خالص ارزش دارائی ها 10,029,017,463,368 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,491 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,491 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,508 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 956,000,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1400/01/23

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه دماوند

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه دماوند

مدیران سرمایه گذاری:

فاطمه ممتاز، فاطمه پوريا، جواد سركانيان

حسابرس:

موسسه حسابرسي هشيار بهمند